Uitnodiging bijzondere ALV

Hierbij willen we alle 16+ leden graag oproepen deel te nemen aan de ‘bijzondere algemene ledenvergadering’ te houden op 2 maart a.s. om 20:00 uur in de kantine van de Mgr. Huibersschool aan de Vilniusstraat 2, te Haarlem.

Deze ALV wordt speciaal gehouden om onze leden te informeren over de voortgang en nodige te nemen stappen in het proces van de nieuw te realiseren turnhal op het Pim Mulier Sportpark.

Specifieke onderwerpen op de agenda:

  • Huurovereenkomst en businesscase exploitatie turnhal (besluitvorming);
  • Lening en garantstelling gemeente (besluitvorming);
  • Voorlopig ontwerp turnhal, incl. inrichting (ter informatie);
  • Nieuwe statuten van Stichting Hercules (ter informatie). 

Ook al zijn de maatregelen inmiddels dermate versoepeld en kunnen we de ALV weer fysiek laten plaatsvinden, vragen we u/jou om via de mail uiterlijk a.s. maandag 28 februari te laten weten of u/je de vergadering wilt bijwonen door te mailen naar  secretariaat@sportclubhlc.nl . U ontvangt n.a.v. uw aanmelding de bij de agenda behorende stukken. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking en interesse.

We gaan ervan uit u/jou hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op een mooie opkomst en constructieve bijeenkomst.

Met sportieve groeten,
Het Bestuur van Sportclub HLC

Nieuws Overzicht