Contributie

De contributiebedragen zijn voor een half seizoen.

Een half seizoen loopt van februari tot en met juni en van september tot en met januari.


Contributie per half jaar  
   
Eenmalig inschrijfgeld  €    10,00
   
1 uur of 45 minuten sporten tot 16 jaar  €    86,00
1 uur sporten vanaf 16 jaar  €    90,00
1 uur extra sporten  €    75,00
1 uur en 15 minuten sporten tot 16 jaar  €  105,00
1 uur en 15 minuten sporten vanaf 16 jaar  €  110,00
1 uur en 30 minuten sporten vanaf 16 jaar  €  128,00
3 uur sporten  €  236,00
3 uur  sporten KSC  €  256,00
3,5 uur sporten  €  273,00
3,5 uur sporten KSC  €  303,00
4,5 uur sporten  €  311,00
4,5 uur sporten KSC  €  343,00
5 uur sporten  €  371,00
5 of 5,5 uur sporten KSC  €  403,00
6 uur sporten  €  431,00
6 of 6,5 uur sporten KSC  €  448,00
7 uur sporten  €  456,00
7 of 7,5 uur sporten KSC  €  463,00
8 uur sporten  €  471,00
8 of 8,5 uur sporten KSC  €  483,00
9 uur sporten  €  496,00
9 of 9,5 uur sporten kSC  €  513,00
10 of 10,5 uur sporten KSC  €  551,00
11 of 11,5 uur sporten KSC  €  626,00

 

Wedstrijdgroep en plusgroep 

Extra kosten zoals kleding, wedstrijden, vakantietrainingen, etc voor wedstrijd en plusgroepen kunt u aanvragen bij de leiding.

Contributie bedrag

Het contributiebedrag van een geheel seizoen garandeert minimaal 36 lesuren. Volgens de agenda kunnen er meestal 38 of 39 lessen verzorgd worden maar er kunnen er door ziekte van de leiding en het niet kunnen regelen van vervanging mogelijk enkele uitvallen. Inhalen van gemiste lessen door uitval leiding is mogelijk op een van de andere locaties.


Betalingen contributie

De betaling vindt tweemaal per jaar plaats (1 september en 1 februari), via automatische incasso met de door u verstrekte machtiging. Indien het lidmaatschap tussen genoemde maanden wordt aangegaan, wordt de contributie evenredig berekend en vind de eerste betaling in de maand van inschrijving plaats.

 

Bij onvoldoende saldo op 1 februari of 1 september wordt de inhouding gestorneerd. Hierdoor ontvangt u een aanmaning waarbij € 5,00 extra in rekening wordt gebracht. Bij een tweede aanmaning wordt dit € 10,00. Deze kosten dekken de extra bank- en administratiekosten.

 

Halverwege het seizoen lid worden

Indien u een aantal weken later dan 1 september of 1 februari lid wordt, betaalt u ook alleen voor de maanden die nog komen. Er wordt dan een lager bedrag van uw rekening afgeschreven. Het bedrag hangt af van de datum dat u lid wordt.

 

Vakanties

De lessen van HLC gaan niet door tijdens de schoolvakanties en de zomerstop. In de agenda op deze website wordt per jaar aangegeven welke vakanties worden aangehouden en wanneer de zomerstop ingaat. De zomerstop is maximaal 8 weken. 

Vakanties van 1 of 2 weken zijn meestal vanaf zondag tot zondag.

 

Beëindigen lidmaatschap

Het beëindigen van het lidmaatschap dient per e-mail door gegeven te worden bij de ledenadministratie, (minimaal één maand voor de volgende periode) voor 1 januari of 1 augustus.

 

U kunt uw opzegging mailen naar: leden@sportclubhlc.nl

  

Lid worden

Indien u lid wilt worden kunt u gratis 2 proeflessen volgen. De 2e proefles kunt u lid worden door het inschrijfformulier in te leveren bij de leiding van de les.

Klik hier voor het inschrijfformulier.

 

Kosten wedstrijden turnen

Deelname aan wedstrijden wordt apart betaald door de deelnemers.

Dit bedrag ligt tussen de € 5,00 en € 10,00 euro per wedstrijd.

De recreatiegroepen hebben 1 tot 3 wedstrijden per jaar.

 

De kosten voor deelname aan externe wedstrijden voor de plusgroepen en wedstrijdgroepen liggen veel hoger en kunnen oplopen tot ca. 100 euro per jaar. Hierover kunt u meer informatie krijgen bij de leiding.

 

Gymmieturnen en Nijntje beweegdiploma

De recratiegroepen turnen en gymnastiek maken gebruik van "gymmieturnen" en "Nijntje beweegdiploma". De kosten hiervoor worden apart betaald door de deelnemer. Hier ontvangt u in de les een aparte brief over.De maximale kosten hiervoor zijn € 8,00 per jaar.

 

Sportkleding

U kunt hier terecht voor alle voorschriften van turnkleding tijdens de lessen en de wedstrijden. U dient rekening te houden met de kosten die hierbij horen.

 

Bijdrage contributie Jeugdsportfonds

Kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud die beschikken over een HaarlemPas kunnen voor een sportuur een bijdrage aanvragen via een intermediair bij het Jeugdsportfonds.

Klik hier voor meer informatie over de aanvraag van deze regeling